Aktualitātes

Helēnas Tihomirovas fotoizstāde “Ne vien putniem lemts lidot"

12.10.2018.-12.12.2018. Latvijas Ugunsdzēsības muzejā no 12.oktobra skatāma Helēnas Tihomirovas fotoizstāde “Ne vien putniem lemts lidot” , kura veltīta Rīgas civilās aviācijas institūta (dib. 1919.) simtgadei. Izstāde kļūs par vienu no pirmajiem pasākumiem, veltītiem leģendārai augstskolai. Tēma aktuāla, XXI gadsimtā − aviāciju arvien plašāk pielieto arvien plašāk dažādos glābšanas darbos, dzēšot mežu ugunsgrēkus, glābjot cilvēku dzīvības ekstremālos apstākļos, veicot katastrofu bīstamo faktoru izplatīšanās izlūkošanu un tml., arī šeit pielietojamo lidaparātu veidu diapazons ir visai plašs, sākot ar bezpilota lidaparātiem (droni), helikopteriem, vieglajiem gaisa kuģiem, gaisa skrūves dzinēju grupas lidaparātiem. Helēna Tihomirova  ar foto mākslu nodarbojas jau astoņpadsmit gadus. No 1997.gada ir Latvijas Baltkrievu kultūras savienības, Itas Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijā un no 2004. gada – Baltijas baltkrievu apvienībā “Маю гонар” (Mans gods). Foto mākslu apguvusi pie foto meistariem Nikolaja Šelušenkova, Valērija Miņkova, Anatolija Karkocka, Olgas Jaunzemes un Arkādija Iļuščenko. Izstādes autore: “Ceru, ka mani izstādes darbi, neskatoties uz interesi pret romantisko profesiju, dos kādam jaunietim iespēju iejusties pilota, stjuarta vai gaisa satiksmes dispečera lomā, un turpmāk varbūt īstenot dzīvē kādu izlolotu sapni… Debesis ir kā jūra un bezdibenis, pietiek tikai reizi iegremdēties un vairs nespēj bez tā dzīvot.”

Papildināts muzeja krājums

Š.g. 19.septembrī muzeja krājums papildināts ar Rīgas pilsētas Ugunsdzēsības nodaļas priekšnieka no 1937. līdz 1940.gadam, arhitekta  Jāņa Vilhelma Orleāna (1891-1986)  Latvijas valsts apbalvojumiem, ordeņu lentēm, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Francijas ugunsdzēsēju Savienību, Baltijas valstu Ugunsdzēsēju   biedrību un organizāciju apvienības, Starptautiskās Ugunsdzēsēju asociācijas (CTIF) krūšu nozīmēm, unikālām Latvijas Ugunsdzēsēju biedrību un organizāciju Savienības (LUS) rokas lentēm. Jānis V.Orleāns pildot Rīgas pilsētas nodaļas priekšnieka amata pienākumus vienlaicīgi bija LUS  valdes un padomes loceklis, Iekšlietu ministrijas Būvniecības departamenta Tehniskās padomes loceklis, Celtniecības padomes sekretārs, Arhitektu biedrības pārstāvis pie Mākslas un Amatniecības kamerām, Rīgas Būvju valdes ugunsdzēsības, pasīvās gaisa aizsardzības un būvju uzraudzības Nodaļas priekšnieks, izstrādājis ugunsdzēsēju uniformu metus, piedalījies Francijas Nacionālās ugunsdzēsēju Federācijas 52.kongresā un daudzos svarīgos starptautiskos pasākumos. 1944. gadā devies bēgļu gaitās uz Vāciju, 1946. gadā nodibinājis arhitektu biroju Vācijā, 1958.g. ieceļojis ASV, līdz 1967.g. strādājis par Dienviddakotas (ASV) pavalsts būvinspektoru un pensionējies. Dzimtas relikvijas no Mičiganas (ASV) atveda un muzeja krājumā nodeva J.V.Orleāna dēls Oļģerts Orleāns ar ģimeni. Esam gandarīti un pateicīgi J.V.Orleāna tuviniekiem par unikālu ģimenes relikviju saglabāšanu un dāvinājumu Latvijas Nacionālajam muzeju krājumam, lai saglabātu nākošajām paaudzēm.

Ekspresizstāde “Terorismam – nē !

No š.g. 11.septembra līdz 11.oktobrim muzejā apskatāma 2001.gada 11.septembra terora akta Pasaules Tirdzniecības centra Dvīņu torņos Ņujorkā (ASV) atcerei veltīta ekspresizstrāde, kas vēsta par Ņujorkas ugunsdzēsēju glābēju, policijas un citu dienestu pašaizliedzību, glābjot cietušos. Izstāde atgādina par XXI gadsimta sērgu - terorismu, kas atņem dzīvības, iznīcina neatjaunojamas kultūtvēsturiskas vērtības un nodara milzīgu ļaunumu civilizācijai.

Svinīgs zvērests

  12.septembrī muzeja Slavas zālē svinīgos apstākļos pirmo zvērestu apzinīgi kalpot sabiedrības interesēm nodeva jaunās amatpersonas - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zvanu centru dispečeres. Vēlam veiksmi, panākumus, karjeras izaugsmi!

Atklāta izstāde Latvijas Ugunsdzēsības muzejam-40

  Atzīmējot Latvijas Ugunsdzēsības muzeja 40. gadskārtu, 2018.gada 6.septembrī atklāta izstāde Latvijas Ugunsdzēsības muzejam-40 . Izstāde aicina izsekot muzeja darbības virzieniem sākot no depo rekonstrukcijas līdz dalībai Latvijas muzeju kopizstādei Latvijas gadsimts. Muzeja veidotāji, apzinot un vācot eksponātus topošajam muzejam, centās uzmeklēt ugunsdzēsējus, kuru dzīve saistīta ar ugunsdzēsību, saņēmuši novēlējumu- saglabāt vēstures liecības nākošajām paaudzēm. Laika gaitā vadoties no muzeja misijas mainījušās prioritātes – no ugunsdzēsības vēstures izpētes līdz apmeklētāju izglītošanai un informēšanai, pamatojoties uz nepieciešamību sabiedrībai sevi pasargāt no ugunsnelaimes un citām stihiskām nelaimēm. Muzeja kolektīvs vēlreiz pateicas visiem, kuri dāvināja bieži vien savas visdārgākās piemiņas lietas, nežēloja savu brīvo laiku, padomus un ieteikumus.

Svinīgs pasākums muzejā

Sirsnīgi pateicamies Valsts ugunsdzēsības dienesta vadībai, Kultūras ministrijas Muzeju nodaļai, muzeja pamatlicējiem, veidotājiem un attīstītājiem, kolēģiem, muzeja draugiem, muzeja centienu un materiālās bāzes atbalstītājiem un ciemiņiem par dalību muzeja 40.gadskārtas svinīgajā pasākumā, izteiktajiem labajiem vārdiem un sirsnīgiem novēlējumiem. 

Muzeja darba laika izmaiņas

Cien. muzeja apmeklētāji!   Informējam, ka 6.septembrī muzejā būs slēgts pasākums !   Latvijas Ugunsdzēsības muzejs

Latvijas Ugunsdzēsības muzejam 4. septembrī aprit 40 gadi

  1974.gada 1.aprīļa Latvijas PSR Ministru Padomes lēmuma Nr.173 “Par ugunsdrošības propagandas pilnveidošanu republikas iedzīvotāju vidū” 4.punkts uzdeva Iekšlietu ministrijai Rīgā organizēt pastāvīgu ugunsdzēsības tehnisko izstādi. Pirms 40 gadiem, 1978.gada 4.septembrī, PSRS organizētās Rīgā notikušās Starptautiskās ugunsdzēsības dienestu 13.konferences un 9.Starptautisko sacensību ugunsdzēsības sportā gaitā Rīgā Ugunsdzēsības tehnisko izstādi svinīgi atklāja arhitektoniski unikālajā un skaistajā ugunsdzēsības depo Hanzas ielā 5. Ugunsdzēsības depo ēku pēc tā laika Rīgas galvenā arhitekta Georga Šmēlinga projekta būvējusi Rīgas pašvaldība 1910. - 1912.gadā, pašlaik ēka ir arhitektūras piemineklis un atrodas valsts nozīmes būvniecības pieminekļa un UNESCO Pasaules dabas mantojuma vietas- Rīgas pilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonā. Divus gadus pēc Ugunsdzēsības tehniskās izstādes atklāšanas ar 1980.gada 22.augusta  Latvijas PSR Ministru Padomes lēmumu Nr.483 uz esošās Ugunsdzēsības tehniskās izstādes bāzes Iekšlietu ministrijas sistēmā jau izveidoja Ugunsdzēsības tehnisko muzeju ar apstiprinātu 41 darbinieka štatu un atbilstošu budžeta finansējumu. Nozīmīgi, ka, ņemot vērā ugunsdzēsības vēsturiskās tradīcijas un ugunsdzēsības depo Hanzas ielā 5 lomu ugunsdzēsības pilnveidošanā valstī, apliecinot pateicību un cieņu Latvijas ugunsdzēsējiem un glābējiem- 2015.gada 13.oktobrī Rīgas dome pieņēma lēmumu un zemes platību pretim depo un muzejam nosauca par Ugunsdzēsēju laukumu. Pašlaik izstrādāts ugunsdzēsējiem veltīta pieminekļa  un laukuma pretim ugunsdzēsības depo un muzejam labiekārtošanas projekts. Skatoties nākotnē, ir cerības, ka attīstošajā Skanstes mikrorajonā kādreiz tiks uzbūvēts jauns , moderns, mūsdienu tehnikai atbilstošs ugunsdzēsības depo, esošā depo garāžas un palīgtelpas nododot muzeja rīcībā, kas dos iespēju ievērojami paplašināt un dažādot ekspozīciju, muzeja piedāvājumā ievērojami attīstīt interaktivitātes iespējas, lai apmeklētājs varētu iegūt vairāk iemaņas rīcībai dažādās neordinārās situācijās. Muzeja pagalmā arī iespējams izbūvēt vieglas konstrukcijas neapkurināmu būvi, kur uzglabāt un eksponēt lielgabarīta priekšmetus, t.k. pašreiz ekspozīcija ir aizņēmusi visu iespējamo lietderīgo laukumu. Ugunsdzēsēju laukumam pretim muzejam perspektīvā vajadzētu kļūt par dažādu sabiedrisku pasākumu, aktivitāšu, iedzīvotāju atpūtas vietu un kulta vietu ugunsdzēsējiem glābējiem, kur varētu klausīties mūziku, pateicībā nolikt ziedus pie pieminekļa ugunsdzēsējiem glābējiem un tml.. Muzeja direktors A.Mednis

Igauņu kolēģu vizīte

Trešdien, š.g. 26. jūlijā muzeju apmeklēja Igaunijas Ugunsdzēsības muzeja direktors Ivo Pauluss ar muzeja darbiniekiem. Vienojāmies par muzeju sadarbību, turpmāku regulāru pieredzes apmaiņu un savstarpējo atbalstu.

Papildināta ekspozīcija “Latvijas ugunsdzēsības noietais ceļš 100 gadu garumā”

Pateicoties jauniegūtiem materiāliem, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības veterānu atsaucībai un atbalstam ievērojami papildināta un aktualizēta Latvijas ugunsdzēsības 100 gadu vēsturei veltītā tematiskā izstāde, kas muzejā skatāma līdz 2019.gada 17.maijam.