Aktualitātes

No 15.maija muzejs atvērts!

Ar prieku paziņojam, ka no š.g. 15. maija (piektdiena) Latvijas Ugunsdzēsības muzejs vērs durvis apmeklētājiem. Saskaņā ar drošības prasībām muzejā vienlaicīgi varēs atrasties līdz 25 apmeklētājiem, ekskursijas grupās līdz 10 cilvēkiem, apmeklējuma laikā stingri ievērojot 2 metru distanci starp apmeklētājiem, nepieļaujot drūzmēšanos, izņemot gadījumus, ja personas dzīvo vienā mājsaimniecībā. Lūdzam neapmeklēt muzeju personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums) un sazināties ar savu ģimenes ārstu. Ievērosim drošību ikdienā un organizēti uzvarēsim vīrusu! Esiet laipni gaidīts muzejā!

Svinīgs zvērests

Trešdien, 13.maijā muzeja Slavas zālē svinīgu zvērestu nodeva dienestu uzsākušās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zvanu centru dispečeres. No jauno amatpersonu komunikācijas spējām, psiholoģiskās noturības un  kompetences, lielā mērā, atkarīga struktūrvienību darba maksimāli iespējamā efektivitāte notikumu vietās. Lai jaunietēm veiksmīga un panākumiem bagāta dienesta biogrāfija!  

Muzeja jaunieguvumu izstāde

Latvijas Ugunsdzēsības muzeja krājums pēdējo gadu laikā papildināts ar vērtīgiem un retiem pagājušā gadsimta sākuma priekšmetiem, ko kādreiz lietoja konkrēti ugunsdzēsēji vai kāda ugunsdzēsēju biedrība. No Rīgas pilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju veterāniem saņemtas vērtīgas fotogrāfijas ar aprakstiem, 1913.-1932.gg. datēti dokumenti, 20.gs.30.-to gadu brīvprātīgo ugunsdzēsēju rokas lentas, sadzīves priekšmeti un ugunsdzēsēju uzkabes priekšmeti, apbalvojumi. 1926.gada 11.-12.septembrī Rīgā notika Baltijas valstu ugunsdzēsēju Apvienības dibināšanas konference, tās dalībnieki 12.septembrī apmeklēja Nordeķu BUB telpas, atstājot savus parakstus biedrības viesu grāmatā.  Šī grāmata ar saturīgiem vēsturiskiem ierakstiem, Zaķusalas BUB karogs ar izšūtu zaķi, 20.gs.pirmās puses ugunsdzēsēju ķiveres, cirvīši un Cēsu BUB biedra A.Johansona apbalvojumiem, ir Nacionālā muzeju krājuma sastāvdaļa, kas glabājas muzeja krātuvē. Muzeja telpās iespējams eksponēt nelielu daļu no pēdējā laikā uzdāvinātiem unikāliem un skaistiem priekšmetiem. Pateicamiem visiem dāvinātājiem, īpaši brīvprātīgo ugunsdzēsēju veterāniem un Cēsu BUB biedra no 1902.gada līdz 1944.gadam Augusta Johansona mazmeitai Amandai Baltai, kura muzejam uzdāvināja vectēva apbalvojumus un dokumentus ar Latvijas Republikas Valsts Prezidentu  A.Kvieša un K.Ulmaņa parakstiem.  Paldies Cēsu daļas komandierim Kasparam Dravantam par operatīvo palīdzību dāvinājuma dokumentu noformēšanā.   Zaķusalas BUB (dib.1900.) karogs, 20.gs.sākums

Černobiļas AES avārijas 34.gadskārtu pieminot

1986.gada 26.aprīļa nakts ar Černobiļas atomelektrostacijas kodolreaktora sprādzienu radīja acij neredzamu šausmu ēnu pār Pasauli, reāli apdraudot civilizācijas pastāvēšanas perspektīvu. Avārijas seku ierobežošanai Padomju Savienība mobilizēja visus iespējamos resursus, t.sk. vairāk, nekā sešus tūkstošus Latvijas iedzīvotājus, kuriem esam lielu pateicību parādā par mūsu visu labā veikto varoņdarbu, ziedojot visdārgāko - veselību un arī dzīvības. Dziļā pateicībā noliecam galvas Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībnieku priekšā, vēlam katram labu veselību un lai Dievs Jūs sargā!        

Ekspozīcija “Ugunsdzēsēju glābēju aizbildņi”

Tāpat, kā daudzām, arī ugunsdzēsēja glābēja profesijai tradicionāli ir savi aizbildņi (sargeņģeļi), pasargājot šīs, vienas no Pasaulē bīstamākajām profesijām, darbiniekus un arī līdzcilvēkus no ugunsgrēku un citu ekstremālu situāciju bīstamo faktoru iedarbības, kas bieži notiek neizskaidrojami brīnumainos apstākļos. Ugunsdzēsēju patroniem kristīgajās konfesijās piešķirts svēto statuss, šo simbolu nozīmi apliecina fakts, ka daudzu valstu ugunsdzēsēju lietojamajā heraldikā ir ietverti ar aizbildņiem saistīti grafiski elementi, tiek veidotas skulptūras, faleristika, suvenīri. Š.g. februārī atklātā ekspozīcijas sadaļa ļauj ielūkoties ikdienā nesaskatāmajā.

Izstāde “BĒRNI PAR DROŠĪBU”

Š.g. martā muzejā atklāta daudzu gadu bērnu radošo darbu konkursu tematiskā izstāde “BĒRNI PAR DROŠĪBU”. Dažādās tehnikās un formātos bērnu radītie darbi apliecina ne tikai jauno talantu māksliniecisko gaumi un spēju, bet arī ikdienas drošības filozofijas un problēmu korektu izpratni.

Muzejā - Personāla pārvalde

Vakar, 11.martā muzeju apmeklēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta kadru kaltuves - Personāla pārvaldes kolektīvs. Sekojot tēzei “Bez pagātnes nav nākotnes” meitenes iepazinās ar ugunsdzēsības dienesta attīstības vēsturi un darba tradīcijām. Iegūtās atziņas noderēs un veicinās personāla atlases gaitu.