Piemin Černobiļas atomelektrostacijas avārijas 31.gadadienuPrint

Šodien, 26.aprīlī pie Paula Stradiņa Universitātes klīniskās slimnīcas teritorijā uzstādītā piemiņas akmens notika Černobiļas AES kodolavārijas seku likvidācijas dalībniekiem veltīts atceres pasākums.

Vēlāk Iekšlietu ministrijā notika svinīgs pasākums, kurā 156 avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem pasniedza Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka piemiņas zīmi. 

27.aprīlī Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku godināšanas pasākums un piemiņas zīmju pasniegšana notiks Madonas kultūras namā. Pasākuma ietvaros būs apskatāma Latvijas Ugunsdzēsības muzeja veidotā ekspresizstāde, kas veltīta Latvijas iedzīvotājiem Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.

Kodolavārijas seku likvidācijā vairāk nekā 6000 Latvijas pārstāvji ziedoja veselību civilizācijas un nākošo paaudžu labā, veica varoņdarbu, izpelnoties pateicību un cieņu līdzcilvēkos. Radiācijas iedarbības seku rezultātā 1500 avārijas likvidatoru no Latvijas vairs nav mūsu vidū.

L.Bedrītes foto

 

A.Vinka foto

Papildināts

http://www.madona.lv/lat/?ct=aktualitates_novada&fu=read&id=6460#lightbox[a]/3/