Latvijas ļaužu devuma izpēte Černobiļas AES bīstamo seku ierobežošanā PasaulēPrint

Pirmdien, 5.martā ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku varoņdarbam veltīto muzeja tematisko izstādi “Jūs neaizmirsīsim!” iepazinās Jagelonska Universitātes Krakovā (Polijas Republika) Starptautisko un politikas studiju fakultātes Ukrainas katedras asistents Dr.Pāvels Sekula, kurš raksta grāmatu, t.sk. par Latvijas iedzīvotāju devumu  avārijas seku ierobežošanā un likvidēšanā.

Dr.P.Sekula atzinīgi novērtēja muzeja krājuma bagātību, kvalitāti un apkopotās informācijas apjomu, pieteicās  atkārtoti apmeklēt muzeju šovasar, kā arī dalīties ar viņa uzkrātajiem materiāliem.

Vēlam jaunajam zinātniekam, lai veicas Pasaulei tik nozīmīgās informācijas izpētē un saglabāšanā nākošajām paaudzēm!

                                                                         Dr.Pāvels Sekula

 

Foto A.Medņa