Latvijas Ugunsdzēsības muzejam 4. septembrī aprit 40 gadiPrint

 

1974.gada 1.aprīļa Latvijas PSR Ministru Padomes lēmuma Nr.173 “Par ugunsdrošības propagandas pilnveidošanu republikas iedzīvotāju vidū” 4.punkts uzdeva Iekšlietu ministrijai Rīgā organizēt pastāvīgu ugunsdzēsības tehnisko izstādi.

Pirms 40 gadiem, 1978.gada 4.septembrī, PSRS organizētās Rīgā notikušās Starptautiskās ugunsdzēsības dienestu 13.konferences un 9.Starptautisko sacensību ugunsdzēsības sportā gaitā Rīgā Ugunsdzēsības tehnisko izstādi svinīgi atklāja arhitektoniski unikālajā un skaistajā ugunsdzēsības depo Hanzas ielā 5.

Ugunsdzēsības depo ēku pēc tā laika Rīgas galvenā arhitekta Georga Šmēlinga projekta būvējusi Rīgas pašvaldība 1910. - 1912.gadā, pašlaik ēka ir arhitektūras piemineklis un atrodas valsts nozīmes būvniecības pieminekļa un UNESCO Pasaules dabas mantojuma vietas- Rīgas pilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonā.

Divus gadus pēc Ugunsdzēsības tehniskās izstādes atklāšanas ar 1980.gada 22.augusta  Latvijas PSR Ministru Padomes lēmumu Nr.483 uz esošās Ugunsdzēsības tehniskās izstādes bāzes Iekšlietu ministrijas sistēmā jau izveidoja Ugunsdzēsības tehnisko muzeju ar apstiprinātu 41 darbinieka štatu un atbilstošu budžeta finansējumu.

Nozīmīgi, ka, ņemot vērā ugunsdzēsības vēsturiskās tradīcijas un ugunsdzēsības depo Hanzas ielā 5 lomu ugunsdzēsības pilnveidošanā valstī, apliecinot pateicību un cieņu Latvijas ugunsdzēsējiem un glābējiem- 2015.gada 13.oktobrī Rīgas dome pieņēma lēmumu un zemes platību pretim depo un muzejam nosauca par Ugunsdzēsēju laukumu. Pašlaik izstrādāts ugunsdzēsējiem veltīta pieminekļa  un laukuma pretim ugunsdzēsības depo un muzejam labiekārtošanas projekts.

Skatoties nākotnē, ir cerības, ka attīstošajā Skanstes mikrorajonā kādreiz tiks uzbūvēts jauns , moderns, mūsdienu tehnikai atbilstošs ugunsdzēsības depo, esošā depo garāžas un palīgtelpas nododot muzeja rīcībā, kas dos iespēju ievērojami paplašināt un dažādot ekspozīciju, muzeja piedāvājumā ievērojami attīstīt interaktivitātes iespējas, lai apmeklētājs varētu iegūt vairāk iemaņas rīcībai dažādās neordinārās situācijās. Muzeja pagalmā arī iespējams izbūvēt vieglas konstrukcijas neapkurināmu būvi, kur uzglabāt un eksponēt lielgabarīta priekšmetus, t.k. pašreiz ekspozīcija ir aizņēmusi visu iespējamo lietderīgo laukumu. Ugunsdzēsēju laukumam pretim muzejam perspektīvā vajadzētu kļūt par dažādu sabiedrisku pasākumu, aktivitāšu, iedzīvotāju atpūtas vietu un kulta vietu ugunsdzēsējiem glābējiem, kur varētu klausīties mūziku, pateicībā nolikt ziedus pie pieminekļa ugunsdzēsējiem glābējiem un tml..

Muzeja direktors A.Mednis