Dzejnieka KIKŌNES grāmatas atklāšana muzejāPrint

18.02.2019

Izdevniecība Orbīta laidusi klajā dzejnieka Kikōnes dzejas grāmatu Jūs kavējaties, grāmatas atklāšana notiks pirmdien, 18.februārī plkst. 19.00 Latvijas Ugunsdzēsības muzejā Hanzas ielā 5, Rīgā.

Talantīgais latviešu dzejnieks un dramaturgs Kikōne (arī kikōne jeb Edgars Mednis, 1984–2006) no dzīves aizgāja ļoti jauns – 22 gadu vecumā. Kikōnes rakstīšanas dotības novērtēja gan viņa paaudzes labākie literāti, gan vecākās paaudzes kolēģi. Viņa unikālā eksperimentālā dzeja īsā laikā paspēja atstāt paliekošu iespaidu uz Latvijas literatūru. Vēl dzīvs būdams, Kikōne paguva izveidot savu darbu izlasi, kas tā arī netika pubicēta. Kikōnes grāmatu viņa laikabiedri ir gaidījuši ilgi – kopš dzejnieka nāves pagājuši 13 gadi.

Orbītas sagatavotajā grāmatā ir iekļauti apmēram 150 dzejoļi: gan minētā izlase, gan citi, iepriekš nepublicēti darbi no dzejnieka privātā arhīva. Šajā krājumā iekļauti dzejoļi no gandrīz visiem Kikōnes radošajiem periodiem, sākot ar 2001. un beidzot ar 2006. gadu. Dzejnieks rakstīja ne vien latviešu valodā, bet arī latgaliski, krieviski un angliski – daļa no šiem tekstiem ietverta grāmatā. Krājumam ir vairākas daļas: ielūgums uz revolūciju (kaut maziņu), dzeja, Dadaisma ciklsMēs esam pārkliegti un noklusēti[dzēšu remdi] x-rindesPielūgsme bez fetišaPieminekļiDubultbultaмонологи сомнамбулы10000 lietas, kū syrsynoj tāvzamis sīnōžy?latgaļīšu cykls un vēstule no reanimācijas.

Grāmatas “Jūs kavējaties” sastādītāji un redaktori ir literāti Aleksandrs Zapoļs un Svens Kuzmins. Prozaiķis un Kikōnes draugs Svens Kuzmins grāmatas pēcvārdā raksta: “Kikōne, īstajā vārdā Edgars Mednis, piedzima Rīgā, 1984. gadā un nodzīvoja, kā mēdz teikt, ātru un spilgtu mūžu. Cilvēks, kuru pazīstam kā Edgaru Medni, uzauga latgaliešu ģimenē, mācījās Āgenskalna Valsts ģimnāzijā, ar izcilību pabeidza Rīgas Pirmo ģimnāziju un pēc vidusskolas izvēlējās uzsākt jūrnieka karjeru. Cilvēks, kuru pazīstam kā Kikōni jeb Kikoniju, turpretī savos 22 dzīves gados iemantoja vietu latviešu literatūrā kā viens no spožākajiem un brīvdomīgākajiem mūsu (tolaik – jaunākās) paaudzes dzejniekiem un dramaturgiem.”