Vienotā ārkārtas palīdzības numura 112 dienaPrint

Atzīmējot Eiropas Savienības vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura 112 dienu, šodien (11.02.2020.) muzejā nodarbības ar skolēniem vadīja zinošas un pieredzējušas Rīgas reģiona 112 zvanu centra dispečeres, akcentējot izglītojamo korektas rīcības nepieciešamību nekavējoši zvanot pa tālruni 112 bīstamās situācijās un negadījumos.

 

 

Būsim saprātīgāki, lai arvien drošāka ir ikdiena katram !