Muzeja jaunieguvumu izstādePrint

Latvijas Ugunsdzēsības muzeja krājums pēdējo gadu laikā papildināts ar vērtīgiem un retiem pagājušā gadsimta sākuma priekšmetiem, ko kādreiz lietoja konkrēti ugunsdzēsēji vai kāda ugunsdzēsēju biedrība. No Rīgas pilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju veterāniem saņemtas vērtīgas fotogrāfijas ar aprakstiem, 1913.-1932.gg. datēti dokumenti, 20.gs.30.-to gadu brīvprātīgo ugunsdzēsēju rokas lentas, sadzīves priekšmeti un ugunsdzēsēju uzkabes priekšmeti, apbalvojumi.

1926.gada 11.-12.septembrī Rīgā notika Baltijas valstu ugunsdzēsēju Apvienības dibināšanas konference, tās dalībnieki 12.septembrī apmeklēja Nordeķu BUB telpas, atstājot savus parakstus biedrības viesu grāmatā.  Šī grāmata ar saturīgiem vēsturiskiem ierakstiem, Zaķusalas BUB karogs ar izšūtu zaķi, 20.gs.pirmās puses ugunsdzēsēju ķiveres, cirvīši un Cēsu BUB biedra A.Johansona apbalvojumiem, ir Nacionālā muzeju krājuma sastāvdaļa, kas glabājas muzeja krātuvē.

Muzeja telpās iespējams eksponēt nelielu daļu no pēdējā laikā uzdāvinātiem unikāliem un skaistiem priekšmetiem.

Pateicamiem visiem dāvinātājiem, īpaši brīvprātīgo ugunsdzēsēju veterāniem un Cēsu BUB biedra no 1902.gada līdz 1944.gadam Augusta Johansona mazmeitai Amandai Baltai, kura muzejam uzdāvināja vectēva apbalvojumus un dokumentus ar Latvijas Republikas Valsts Prezidentu  A.Kvieša un K.Ulmaņa parakstiem.  Paldies Cēsu daļas komandierim Kasparam Dravantam par operatīvo palīdzību dāvinājuma dokumentu noformēšanā.

 

Zaķusalas BUB (dib.1900.) karogs, 20.gs.sākums

Ķeramikas kauss ar ugunsdzēsēju devīzi, 20.gs.sākums