Iznākusi Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem veltīta grāmataPrint

Sadarbībā ar Latvijas savienību “Černobiļa”, Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem un Latvijas Ugunsdzēsības muzeju, dokumentālā formātā atainojot Latvijas iedzīvotāju ieguldījumu Černobiļas AES avārijas seku lokalizācijā, Polijā izdota vēsturnieka, Ph. D. Pāvela Sekulas (Pawel Sekula) grāmata "Chernobyl Liquidators". The Unknown Story With the Testimony of the President of Latvia” (“Černobiļas likvidatori. Nezināms stāsts ar Latvijas Valsts prezidenta liecību”) angļu valodā, veicinot iespēju ar šo varoņdarbu iepazīstināt plašu lasītāju loku Pasaulē.

Pandēmijas ierobežojumu dēļ, diemžēl, autors uz grāmatas prezentāciju ierasties nevarēja, atsūtot izdevuma drukāto eksemplāru pa pastu. Grāmatu prezentēsim Latvijas savienības “Černobiļa” darbībai veltītas izstādes atklāšanas laikā š.g. 10.septembrī plkst. 14.00.