Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem veltīta tematiskā izstāde “Jūs neaizmirsīsim!“Print

Līdz  2018.g.septembrim Latvijas Ugunsdzēsības muzejā Hanzas ielā 5, Rīgā atvērta Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas sākuma 30 gadu atcerei un cilvēku varoņdarbam veltīta tematiskā izstāde “Jūs neaizmirsīsim!“

1986. gada 26. aprīlī Černobiļas AES avārija pārsteidza Padomju Savienības vadību nesagatavotu. Sākotnēji ziņas par avāriju slēpa. Pirmo oficiālo paziņojumu televīzijā pasniedza kā nenozīmīgu notikumu 27.aprīlī un tikai ārvalstu spiediena ietekmē vēlāk iedzīvotājus informēja par milzīgo avāriju. Jau 27.aprīlī notikuma vietā strādāja ap 2,9 tūkst. cilvēku.

Sākumā Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas darbos iesaistīja AES ugunsdzēsības struktūrvienības, PSRS Iekšlietu ministrijas sistēmas un valsts drošības iestāžu  personālsastāvu,  PSRS Aizsardzības ministrijas (Kijevas, Karpatu, Baltkrievijas kara apgabali) karaspēka daļas. Vēlāk pievienojās Baltijas kara apgabala civilās aizsardzības karaspēka daļas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kā arī dažādi resori. 

Līdz 22. maijam no piesārņotajām teritorijām evakuēja 89,4 tūkstošus cilvēku, dzīves vietu bija spiesti mainīt līdz 135 tūkstošiem cilvēku.

Pēc Pasaules Veselības organizācijas aplēsēm katastrofas izraisīto seku rezultātā priekšlaicīgi miruši 170 000 cilvēku.

 Avārijas seku likvidācijā pavisam piedalījās vairāk, nekā 800 000 cilvēku, 6000 arī no Latvijas, no kuriem vairāk, kā trīs tūkstoši cilvēku ieguvuši invaliditāti, pārējie dažādā pakāpē zaudējuši darba spējas. Daudziem avārijas seku likvidatoriem pēc 1986.gada dzimušie bērni cieš no dažādām iedzimtām kaitēm. Ap 1 500 avārijas seku likvidācijas dalībnieki miruši.

Karaklausībai padotie, kurus neiesauca dienestā  un nenosūtīja uz avārijas zonu un mēs visi esam mūžīgu pateicību parādā tiem, vairāk, nekā 6 000 Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem no Latvijas, kuri veica nemirstīgu varoņdarbu mūsu planētas nākošo paaudžu labā.

Aivars Mednis, Latvijas Ugunsdzēsības muzeja direktors

Interesentiem