Izstāde "Latvijas Ugunsdzēsības muzejam-40"Print

 Atzīmējot Latvijas Ugunsdzēsības muzeja 40. gadskārtu, 2018.gada 6.septembrī atklāta izstāde "Latvijas Ugunsdzēsības muzejam – 40"

Izstāde aicina izsekot muzeja darbības virzieniem, sākot no depo rekonstrukcijas līdz dalībai Latvijas muzeju kopējā izstādēLatvijas gadsimts. 

Muzeja veidotāji, apzinot un vācot eksponātus, centās uzmeklēt bijušos ugunsdzēsējus. Pēc sirsnīgām pārrunām saņēmа no viņu rokām lolotus priekšmetus ar novēlējumiem – saglabāt vēstures liecības nākošajām paaudzēm. Laika gaitā, vadoties no muzeja misijas dažādām prioritātēm, no ugunsdzēsības vēstures izpētes līdz apmeklētāju izglītošanai un informēšanai, ieviesа sabiedrības apziņā nepieciešamību pasargāt sevi no ugunsbriesmām un citām stihiskām nelaimēm.

Muzeja kolektīvs vēlreiz pateicas visiem, kuri bieži vien šķīrās no savām dārgākām piemiņas lietām, nežēloja arī savu brīvo laiku, sniedzot padomus un ieteikumus.

Izstāde apskatāma līdz 2019.gada 15.maijam