Pastāvīgās ekspozīcijas sadaļa "Drošībai ikdienā"Print

Ņemot vērā, ka Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” normas uzdod pienākumu no 2020. gada 1. janvāra visos mājokļos uzstādīt autonomos UGUNSGRĒKA DETEKTORUS un mājokļus nodrošināt ar UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTIEM, muzeja Praktikuma zālē pastāvīgā ekspozīcija papildināta ar populāri skaidrojošu informāciju detektoru un ugunsdzēsības aparātu korektas izvēles un apkopes jautājumos ar iespēju praktiski veikt minēto iekārtu pārbaudes.

Ar detektoru atbalstu ugunsgrēkos izglābtas daudzas dzīvības, to iegāde un dāvināšana tuviniekiem un draugiem būs laba investīcija ikdienas drošības garantiju pilnveidošanā!