Plānotas aktualitātes 2020.gadāPrint

Izstādes

Informāciju par izstāžu atklāšanu skatīt sadaļā "Aktualitātes"

 • B.Ektermanes personālizstāde “Latviešu zīmju spēks”, janvāris
 • Silvijas Aueres autordarbi pasteļa tehnikā,februāris–marts
 • Bērnu zīmējumi par ugunsdrošības noteikumu ievērošanu un ugunsdzēsēju glābēju darbu, marts
 • Pēdējo 5 gadu perioda interesantāko jaunieguvumu tematiska izstāde, marts
 • Sadarbībā ar Latvijas savienību “Černobiļa” veidota izstāde par biedrības ikdienas darbību (veltīta  pieminot Černobiļas AES avārijas 34.gadadienu), marts – aprīlis
 • Latvijas 100 gadei veltīta ugunsdzēsības tematiskā izstāde Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļā, maijs
 •  Rīgas stila un modes tehnikuma Foto nodaļas audzēkņu fotogrāfiju izstāde, maijs–jūnijs
 • Tematiska izstāde “Caur gadsimtiem, uguni un ūdeni” (ekipējums), augusts
 • RVR Tautas fotostudijas “Gada ritmi”, augusts-septembris
 • Māras Muižnieces Rīgas Mākslas audzēkņu radošo darbu izstāde, oktobris-decembris
 • Atbilstoši tekošajām aktualitātēm, Latvijai 100 ietvaros papildināt tematiskās izstādes “Latvijas ugunsdzēsībai 100” un “Latvijas Ugunsdzēsības muzejam 40”
 •  Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem veltīta ceļojošā izstāde "Jūs neaizmirsīsim" Latvijas novadu pašvaldībās

 

Pastāvīgās ekspozīcijas attīstība

 • Organizēt VUGD darbību raksturojošas aktuālas informācijas un tekošās statistikas datu vizuālu demonstrāciju pastāvīgās ekspozīcijas ietvaros, februāris
 •  Noformēt jaunu pastāvīgās ekspozīcijas sadaļu - “Ugunsdzēsēju glābēju aizbildņi”, maijs
 • Sakārtot informācijas vizuālo noformējumu video panelī pie ieejas, maijs
 • Aktualizēt sportu raksturojošās vitrīnas 2.stāva zālē, decembris
 • Pilnveidot pastāvīgās ekspozīcijas Praktikuma zāles aprīkojumu, muzeja piedāvājuma vizuālās prezentācijas elementus pie  ieejas muzejā, Ugunsdzēsēju laukumā
 • Panākt vecās degvielas uzpildes kolonas- muzeja reklāmas staba atjaunošanu, nomainot korpusu, pieslēdzot apgaismojumu, decembris
 •  Izmantojot visus iespējami pieejamos resursus un metodes veikt autokāpņu AK-17 pakāpenisku pārvietošanu uz muzeja pastāvīgās ekspozīcijas Vēstures zāli, decembris

 

 Pasākumi

 • Organizēt ikgadējo konkursu Rīgas 4.klašu skolēniem “Pieskati uguni” sadarbībā ar Rīgas domes Bērnu jaunatnes centru “Daugmale”, novembris, decembris

 

Pētniecība

 • Pētījums un ugunsdzēsēju un civilās aizsardzības sistēmas veterānu atmiņu pieraksts par Latvijas ugunsdzēsības un civilās aizsardzības lomu valsts 100 gadu vēsturē, decembris
 • Pētījums par Latvijas ugunsdzēsību starptautiskajā apritē 1. republikas laikā un  pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas 1990.g., decembris
 • Referāts par dzīvnieku glābšanu
 • Pētījums par civilās aizsardzības sistēmas attīstību Latvijā no 20.gs sākuma līdz mūsdienām
 •  Pētījumu par Latvijas ugunsdzēsību starptautiskajā apritē pirmās republikas laikā un pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas 1990.g.
 • Pētījums par sporta biedrības “Dinamo” attīstību un ugunsdzēsības sporta izaugsmi šīs sporta biedrības sastāvā
 • Pētniecisko darbu par Latvijas ugunsdzēsības darbu (organizācija, struktūra, taktika, tehnika un tml.) II Pasaules kara vācu okupācijas laikā no 1941. gada jūlija līdz 1944. gada oktobrim