Plānotas aktualitātes 2019.gadāPrint

Izstādes

Informāciju par izstāžu atklāšanu skatīt sadaļā "Aktualitātes"

 •  Irīnas Trumpeles glezniecības personālā izstāde “Uguns deja”, līdz 2019.gada janvārim

 • Latvijas Ugunsdzēsības muzeja vecākā speciālista Georgija Jemeļjānova fotoizstāde “Brīvības iela šodien un pirms 100 gadiem”, februāris-marts

 • Mākslinieces Dainas Lapiņas guašas zīmējumu izstāde "Neblēņo ar uguntiņu!", marts -31.12.2021.gads

 • Annas Silabramas glezniecības personālā izstāda “Pavasara smarža”, marts-aprīlis

 • Ceļojošā izstāde “Jūs neaizmirsīsim!”, veltīta Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, tiks eksponēta no 2019.g. aprīļa Latvijas novadu pašvaldībās (vietas un eksponēšanas laiks tiks precizēts)

 • Latvijas Savienības “Černobiļa” Valdes locekļa Vladimira Cenkura autora darbu tematiskā foto izstāde, ceļojumi, arhitektūra, sižeta žanra fotogrāfijas, aprīlis - maijs

 • Rīgas Stila un Modes Tehnikuma foto nodaļas audzēkņu darbu izstāde  “Jugla, dzīvojamais masīvs pilsētā Rīga” jauno fotogrāfu iemūžinātas vienas un tās pašas ainavas dažādos gadalaikos, maijs - jūlijs
 • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta veterāna Vladimira Gāgas un LUM Ugunsdzēsības attīstības izpētes un izglītojošā darba nodaļas vecākā speciālistā Georgija Jemeļjānova fotogrāfiju izstāde kopā ar Ogres foto klubu “Dabas un cilvēka mijiedarbība un radošas drošības problēmas”, jūlijs - septembris
 • Brigitas Ektermanes - Klindžānes gleznu izstāde ,,Latviešu zīmju spēks” , oktobris –decembris

 

Pastāvīgās ekspozīcijas attīstība

 •  Pilnveidot pastāvīgās ekspozīcijas Praktikuma zāles aprīkojumu, muzeja piedāvājuma vizuālās prezentācijas elementus pie  ieejas muzejā, Ugunsdzēsēju laukumā     
 •  Organizēt VUGD darbību raksturojošas aktuālas informācijas un tekošās statistikas datu vizuālu demonstrāciju pastāvīgās ekspozīcijas ietvaros
 •  Izveidot albumu ar IeM Piemiņas zīmi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku godināšanai apbalvoto personu sarakstu, decembris
 • Noformēt motorsūkni, sagatavot un uzstādīt laukā pie muzeja ieejas, maijs
 • Pārkārtot pastāvīgās ekspozīcijas sadaļu 1.stāva kreisajā pusē Vēstures zālē, nomainot 3 motorsūkņus, sakārtot, atvest un samontēt eksponātu- autokāpnes AK-17 uz GAZ-51 šasijas, decembris
 • Atjaunot, sakārtot un noformēt veco degvielas uzpildes kolonu ar muzeja reklāmu, maijs

 

Pasākumi

 • Organizēt pasākumu “Muzeju nakts”, maijs
 • Organizēt ikgadējo konkursu Rīgas 4.klašu skolēniem “Pieskati uguni” sadarbībā ar Rīgas domes Bērnu jaunatnes centru “Daugmale”, novembris, decembris

 

Pētniecība

 • Turpināt darbu, pilnveidojot pētījumu „Apbalvojumi – atzinības apliecinājums Latvijas ugunsdzēsējiem ”, septembris
 • Pētījums par Latvijas ugunsdzēsību starptautiskajā apritē 1. republikas laikā un  pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas 1990.g., decembris
 • Referāts par dzīvnieku glābšanu
 • Pētījums par civilās aizsardzības sistēmas attīstību Latvijā no 20.gs sākuma līdz mūsdienām