ZINĀŠANU PAŠTESTS DROŠĪBAS PAMATOSPrint

19.06.2020

Rezultātu pārbaudei saskaitiet katra no 10 jautājumiem Jūsu atbilžu

variantu numerācijas punktu summu (piem. I. jaut. 2 atbildes variants,
II jaut. 1 atbildes variants – 2 + 1 =3 u.t.t.)

 

I.Kā rīkoties, ja uz plīts pannā aizdegusies eļļa?

1.uzsegt blīvu audumu;
2.liet ūdeni;
3.zvanīt 112 no mobilā tālruņa vai 01 no fiksētā (mājas) tālr.;

II. Ko darīt ja aizdedzies apģērbs?

1.piespiest degošo vietu pie zemes vai uzklāt blīvu audumu;
2.skriet pēc palīdzības;
3.plēst no ķermeņa degošās drēbes.

III. Kā apdzēst ugunskuru?

1.uzberot tam smiltis, vai uzlejot ūdeni;
2.atstāt, lai izdeg līdz galam;
3.nomīdīt ar kājām.

IV. Kā rīkoties, ja dzird sirēnas trauksmes sirēnas?

1.ieslēgt radio vai televizoru, klausīties informāciju;
2.zvanīt 112 vai 01;
3.atstāt telpas.

V.Kā pareizi dzēst automobiļa dzinēja nodalījumu?

1.ievadīt ugunsdzēsīgo vielu zem motora telpas,caur atverēm
sānos, radiatora restēm, atvērt pārsegu un ievadīt motora telpā,
atvienot akumulatora masas klemmi;

2.noslāpēt dzinēju, atvērt motora telpas pārsegu un ievadīt
ugunsdzēsīgo vielu motora telpā;

3.noslāpēt dzinēju, atvienot degvielas padevi dzinējam,
dzēst motora telpu.

VI. Kā rīkoties, ja aizdedzies televizors?

1.atvienot no elektrotīkla, uzmest blīvu audumu;
2.uzliet ūdeni;
3.zvanīt 112 vai 01.

VII. Kā pareizi rīkoties pērkona negaisa laikā pilsētā?

1.bez nepieciešamības neiet ārā no telpām, aizvērt logus un
durvis un atvienot no tīkla elektroietaises;

2.pārvietoties uz drošāku patvēruma vietu koku tuvumā;

3.atvērt logus;

VIII. Kādu funkciju pilda autonomie dūmu detektori dzīvoklī?

1.brīdina par aizdegšanos;
2.brīdina par ielaušanos;
3.brīdina par bojājumiem elektrotīklā.

IX. Kā palīdzēt nelaimē nonākušam uz ūdens?

1.pamest slīcējam virvē, drānās vai tml. piesietu peldošu
priekšmetu, zvanīt glābējiem pa tālr. 112;

2.peldus mesties palīgā, nenovērtējot savu ekipējumu,
spēkus un situāciju;

3.saukt palīgā un paļauties, ka kāds izsauks glābējus.

X.Kā pareizi rīkoties, ja vētras laikā nogāztais koks pārrāvis elektrovadu?

1.zvanīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa
112 vai Latvenergo speciālistiem;

2. pārvietot elektrovadu;

3.pārbaudīt vai vads ir zem sprieguma.

Rezultāti