RezultātiPrint

02.09.2016

Testa rezultāti:

10 – 14 punktu. Jūsu zināšanas ir apmierinošas, un teorētiski Jūs esat gatavs rīcībai ārkārtējā situācijā.

15 – 20 punktu. Jūsu teorētiskās zināšanas ir nepietiekamas, un tās ir jāpapildina.

20 un vairāk punktu. Jūs apdraudat sevi un līdzcilvēkus. Papildiniet zināšanas, lasot attiecīgo literatūru un apmeklējot Latvijas Ugunsdzēsības muzeju

Atgriezties uz paštestu